Aktif Karbon ve Fabrikalardaki Endüstriyel Kullanım Alanları Nelerdir?

Aktif Karbon ve Fabrikalardaki Endüstriyel Kullanım Alanları Nelerdir?

Aktif Karbon ve Fabrikalardaki Endüstriyel Kullanım Alanları Nelerdir?

25/05/2022

Dünyanın en güçlü adsorbanı olarak kabul edilen aktif karbonun kullanım alanları, günlük su sürahisi filtrelerinden altının geri kazanılmasına kadar uzanmaktadır. Peki günümüzde aktif kömür veya aktif karbon olarak bilinen bu güçlü absorbanın fabrikalardaki endüstriyel kullanım alanları nelerdir?

Aktif karbon, içme suyu arıtma, toprak ve belediye suyu arıtma, enerji santrali ve çöp gazı emisyonları ve değerli metallerin geri kazanımını içeren hem endüstriyel hem de konut amaçlı kullanımlarının yanı sıra üstün özellikleri sayesinde daha birçok alana yayılmıştır. Aktif kömür üstün adsorban özellikleri ile sağladığı verimin yanı sıra oldukça uygun maliyetli bir çözüm olması ile de hava temizleme ve koku kontrolü; endüstriyel ve belediye atık sularından kirlenmiş yeraltı sularına kadar çok çeşitli kirleticileri gidermek gibi daha birçok amaçla fabrikalarda ve endüstriyel sektörde bir numaralı tercih haline gelmiştir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), aktif karbonun sağladığı adsorpsiyonun yüzey sularındaki birçok kirleticinin giderilmesi için mevcut en iyi teknoloji olduğunu düşünmektedir. Endüstriyel işlemenin bir parçası olarak kullanılan; hem meyve suyu içeceklerine eklenen ve tüketilen içme suyu hem de yıkama suyu gibi atılan veya geri dönüştürülen proses suyunun türüne ve arıtılacak maddelere göre ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için çeşitli formlarda, boyutlarda ve emprenyelerde mevcuttur.

Aktif kömür, bu sahip olduğu belirli kirleticileri hedefleyen çeşitli formülasyonları sayesinde birçok endüstriyel alanda işlem sonrası ortaya çıkan fabrikalardaki atık suların arıtılması içinde biçilmiş kaftan haline gelmektedir. Belirli kirleticileri hedefleyerek suda oluşan ve arıtılması gereken çözünmüş organik maddeler ve mikro kirleticiler, ağır metaller, hidrokarbonlar, çözücüler, klorlanmış hidrokarbonlar ve tarım ilaçları gibi daha birçok zararlı maddeyi sudan arıtan aktif karbon; atık suyun içerdiği daha birçok zararlı madde ile göllere, nehirlere veya okyanuslara bırakılmasının ve doğanın zarar görmesinin de önüne geçerek günümüzde fabrikaların atık su arıtma tesislerinde kullandıkları en önemli etken madde haline gelmiştir.

Öte yandan aktif karbon aynı zamanda fabrikalarda görülen işlemler sırasında oluşan zararlı gazların atmosfere salınmadan önce arıtılarak hava kirliliği yaratmaması ve çevreye zarar vermemesi içinde endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. Standart kalitelerde çıkarılması oldukça zor olan H2S ve diğer gazların adsorpsiyonunu artırmak için çok çeşitli özel emprenye edilmiş karbonlar sayesinde fabrikalarda buhar fazı ve hava uygulamaları için yüksek kapasiteli eksiksiz bir aktif karbon hattı sağlanabilmektedir. Aynı zamanda endüstriyel alanlarda köpürmeyi ve korozyonu azaltmak için gaz arıtma sıvılarının aktif kömür ile arıtılması; solventlerin geri kazanımı ile endüstriyel uygulamalarda yeniden kullanılabilmesiyle beraber tesis operasyonlarında verimliliği oldukça artırmaktadır.

DamlaNem ise, 1993 yılından bu yana ağırlıklı olarak nem alıcı ürünlerle depolama ve sevkiyat güvenliğinde faaliyet göstermekte olup, aktif karbon ürünleri konusunda CARBOTECH (Almanya) firmasının çok çeşitli ve yaygın uygulama alanları olan aktif karbonun güvenilir Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Yıllar içerisinde ürün gruplarını artırarak müşterileri için kaliteli, güvenilir ve süreklilik sağlayan ürünleri bünyelerine katmaya devam ederek deneyimli mühendis kadrosu ile aktif karbon ve kullanımında müşterilerine olabilecek en uygun ve kaliteli çözüm ortaklığını sunmaktadırlar.