Aktif Karbon Filtreleri Yeterli Mi?

Aktif Karbon Filtreleri Yeterli Mi?

Aktif Karbon Filtreleri Yeterli Mi?

08/12/2022

Aktif karbon filtre üzerinde bulunan milyarlarca ufak gözeneklerden oluşmaktadır. Bundan dolayı koku yayan ve zehirli gazları içine emer. Aktif karbon filtre kullanıldığı alanın hava kirliliğine ve kullanım sıklığına bağlı olarak değiştirilmesi gereklidir. Aktif karbon filtresi genel anlamda suyun organik bileşiklerinden uzaklaştırılması ve uygun hale getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Suyun imalat işleminde kullanılması uygun hale getirilir. Hümikasit ve fulvik asit gibi içilebilir organik maddeleri ortadan kaldırmak su içerisindeki klorun asitle reaksiyona girmesini önler. Aktif karbon filtre yeterli mi? Aktif karbon filtrasyon diğer su arıtma yöntemlerinde olduğu gibi kirletici maddelerin giderilmesi için yeterli değildir. Sodyum, mikrop, nitratlar filtreleme ile giderilemez.

Aktif Karbon Filtre Nasıl Kullanılır?

Temiz su ihtiyacının giderek atması ile insanlar kirlenen suyu temizlemek için değişik teknolojiler ile üretilen ürünleri kullanmaktadır. Su arıtma cihazları farklı yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Su arıtımında temel olarak iki farklı çalışma vardır. İlk olarak klorun sökülmesi gerekmektedir. Burada aktivite edilmiş karbon, karbon hasarı ile klorun temizlenmesinde kullanılır ve akış hızı yükselir. Bu işlemde geniş alan yüzeyine ihtiyaç duyulur. Su içerisindeki organik maddeler gözenekleri doldurur ve bu nedenle aktif karbon filtrenin değişmesine ihtiyaç duyulacaktır. Aktif karbon filtresi düşük çalıştırma maliyeti ve kurulumunda sonra güvenli bir kullanımının olması oldukça avantajlıdır. Organik maddelerin sökülmesi sırasında kimyasal maddeler filtreden geçtikçe tıkanır ve bu durumun beş nedeni vardır. Bunlar:

• Aktif karbonun fiziksel özellikleri

• Karbon kaynağının kimyasal yapısı

• Kirletici maddenin kimyasal yapısı

• Su pH değeri

• Suyun aktif karbon filtresinde kalma süresi.

Fiziksel özellikler filtre üzerinde oldukça yüksek etkisi bulunmaktadır. Kimyasal özellikler filtre yüzeyinde bulunan organik maddeler ile kimyasal etkileşim içerisine girebiliyor. Suyun sıcaklığı ve pH değeri ise kimyasal reaksiyon ile yakın ilişkisi vardır. Maruz kalma süreside ise temas uzunluğun artması ile atılacak olan kimyasal maddelerde o kadar fazla olur.

Aktif Karbonun Filtrelemediği Şeyler?

Aktif karbon filtre kirlenen suyun temizlenmesi için kullanılmaktadır. Filtrenin yapısında yer alan karbon sayesinde deterjan ve sanayi atıkları, kötü koku ve tat oluşturan organik maddeler, klor ve bileşikleri, petrol ve asbest gibi insan sağlığı ve çevre için zararlı olan atıklar giderilerek kullanılabilir hala getirilir. Aktif karbonun filtrelemedi bazı maddeler bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak şunlardır:

• Mineraller

• Tuzlar

• Kirletici olarak kabul edilmeyen demir gibi çözünmüş katılar

• Birçok mikrobiyolojik madde kist, koliform ve bakteri bulundurur

• İnorganik kirleticiler (Kurşun, arsenik, asbest vb.)

• Radyonüklidler (Azaltılmış olsa bile aktif karbon filtreleri ile filtrelenemez.)

• Amonyak gibi maddeler ve kirleticiler için filtreleme yapmaz.

Klor, fenol, bazı ilaçlar, uçucu bileşikler, demir, cıva, şelatlı bakır için aktif karbon filtreleri suyu temizler ve kullanıma hazır hale getirir.