Sorbead WS

Silikajel Sorbead WS geniş gözenek çapında, amorf yüksek kısmı basınç altında yüksek nem adsorbsiyon kapasitesine sahip silisyumdioksittir. Ağırlıkça % 42’inden fazla nem tutma özelliğine sahiptir.

Adsorbsiyon-kurutma ünitelerinde, hem düşük maliyet avantajları sağlar, hem de atıklarının çevreye zarar vermemesinden dolayı çevre dostudur. Spesifik yüzeyine oranla çok büyük bir kurutma kapasitesine sahiptir.

Kullanım Alanları:

* Hava Kurutma * Doğalgaz Kurutma * Endüstriyel gazların Kurutulmasında * Endüstriyel sıvıların Kurutulmasında * Trafolarda

 

Tanecik boyutu için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Her türlü teknik bilgi,numune ve fiyat isteğinizde lütfen bizlerle temasa geçiniz.