Aktif Karbon Filtreler Nelerdir?

Aktif Karbon Filtreler Nelerdir?

Aktif Karbon Filtreler Nelerdir?

08/06/2022

Günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına yayılan aktif karbon, altın arıtmadan kanalizasyon arıtmaya kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda birçok ihtiyaca cevap vermesi adına oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunan aktif karbon hava ve su arıtımı başta olmak üzere filtre olarak birçok arıtım işleminde önemli rol oynamaktadır.

Aktif karbon filtreler, gazları gidermek adına en yaygın olarak tercih edilen filtrelerdir. Aynı amaca sahip, sadece havada bulunan partikülleri yakalayan filtrelerin aksine karbon filtre, yüzeyinde bulunan milyonlarca küçük gözenekleri sayesinde birçok koku yayan zehirli gazları yakalama ve temizleme özelliğine de sahiptir. Gazları bir aktif karbon yatağından (aktif kömür olarak da isimlendirilir) filtrelemek için tasarlanmıştır ve çoğunlukla yaygın ev aletlerinden çıkan uçucu organik bileşiklerle mücadele etmek için kullanılırlar. Ayrıca genelde sigara kokusu gibi havada bulunan pis kokuları gidermek için kullanılırlar lakin küf, toz veya polen gibi ince parçacıkları havadan ayrıştıramazlar. Büyük toplantı salonları, havaalanları, mutfak havalandırmaları, laboratuvarlar ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılan aktif karbon filtrelerin kullanım ömürleri, kullanım sıklığına göre değişmekle birlikte ortalama 3 ila 6 ay arasında değişmektedir.

 

Aktif karbon filtrelerin bir diğer kullanım amacı ise su arıtmadır. Şebeke sularında ve kuyu sularında bulunan, kısa veya uzun zamanda etkisini gösterebilecek bir takım zararlı element bulunması mümkündür. Bu elementlerin içilen veya kullanılan çeşme sularında da bulunabilir. Su kullanımında istenmeyen kötü durumlardan kaçınılması için bu zehirli maddelerin sudan filtre edilerek ayrıştırılması ve arıtılması gerekmektedir. Bu filtrasyon ve arıtma işlemleri için kullanılan filtrelerden biri de aktif karbon filtrelerdir. Bu filtreler yine aynı gözenekler sayesinde suda bulunan renk, tat, kokunun iyileştirilmesi, su ile klor ve klor bileşenlerinin ayrıştırılması ve bütün organik yapıların filtrelenme işlemlerini yapar. Çoğunlukla organik kirliliğin sonucunda suda oluşan koku, renk ve tat bozulmalarının doğurduğu sorunları yok etmek için tercih edilen en kolay yol aktif karbon filtre kullanmaktır.

 

Öte yandan günümüzde su arıtımı için en sık kullanılan iki aktif karbon filtre türü: toz halinde aktif karbon (PAC) ve granüler aktif karbon (GAC) filtreleridirPAC, GAC'den daha küçük bir partikül boyutuna sahiptir ve genellikle sudan çok çeşitli yabancı maddeleri çıkarmada daha etkilidir. Çoğu filtrede gümüş gibi ikincil bir element veya ortam ile birleştirilen aktif karbon, ek bileşenlerle beraber filtreye ek bakteriyostatik özellikler de kazandırmaktadır.

 

Toz Aktif Karbon (GAC) Filtreleri

"Sabit yataklı karbon filtreler" olarak da bilinen toz aktif karbon filtreleri, tipik olarak GAC parçacıklarını tutan silindirik kaplardır. Konteynere eklenen suyun sistemden akması ile gevşek karbon partikülleri, arıtılmak istenen yabancı maddeleri filtreler.

Ancak kanal oluşturma, GAC filtrelerinde yaygın bir sorundur. Su hazneye girerken en az direnç gösteren yoldan otomatik olarak haznenin içinden aktığı için su tarafından atlanan aktif karbon parçacıklarının yeterince kullanılmadığı ve filtreleme sisteminin genel verimliliğini azalmasına sebep olur.

GAC filtreler ayrıca bakteri yetiştirmesiyle de bilinmektedir. Su, aktif karbon aracılığıyla sıklıkla seyahat edilen “kanallardan” aşağı akarken, karbon cepleri ve sabit su geride kalır. Nispeten durgun ve kirli suyun bu alanları, bakteri üremesi için ideal ortamlar oluşturduğundan dikkatli kullanılması gereken filtrelerdir.

 

Granüler Aktif Karbon Filtreleri

Granüler aktif karbon filtreleri, değişen boyutlarda yoğun şekilde paketlenmiş PAC ve GAC parçacıklarından oluşan bloklardır. Su, karbon bloğun gözeneklerinden zorlanarak filtreden geçerken küçük aktif karbon parçacıkları çok çeşitli kirleticileri gidererek filtreleme görevi görür.

Granüler filtrelerinin GAC filtrelerine göre birincil avantajı, kanallaşmanın ortadan kaldırılmış olmasıdır. Karbon partikülleri sabit olan bu filtrede her partikül maksimum etkinlikte kullanılır. Sudan çok çeşitli kirleticiler uzaklaştırılır ve küçük kirleticiler karbon tarafından emilirken; daha büyük kirlilikler bloğun gözeneklerinden geçemeyecek kadar büyüktür ve geride bırakılarak arıtılırlar.

DamlaNem ise, 1993 yılından bu yana ağırlıklı olarak nem alıcı ürünlerle depolama ve sevkiyat güvenliğinde faaliyet göstermekte olup, aktif karbon ürünleri konusunda CARBOTECH (Almanya) firmasının çok çeşitli ve yaygın uygulama alanları olan aktif karbonun güvenilir Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Yıllar içerisinde ürün gruplarını artırarak müşterileri için kaliteli, güvenilir ve süreklilik sağlayan ürünleri bünyelerine katmaya devam ederek deneyimli mühendis kadrosu ile aktif karbon ve kullanımında müşterilerine olabilecek en uygun ve kaliteli çözüm ortaklığını sunmaktadırlar.