Aktif Alümina’nın Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

Aktif Alümina’nın Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

Aktif Alümina’nın Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

25/05/2022

Aktif alümina taşıdığı adsorban, kurutucu ve katalizör yetenekleri nedeniyle günümüzde birçok endüstriyel proses için değerli bir araç haline gelmiştir. İlaç endüstrisinden araştırma çalışmalarına kadar birçok uygulamaya sahip gözenekli, katı bir alüminyum oksit formu olan aktif alümina endüstriyel tesislerde birçok kullanım alanına sahip olsa da genel olarak üç kategoriye ayrılabilmektedir.

Bileşiğin ısıtılması ve bunun için tüm nemin alınması ile üretilen aktif alümina, geçirdiği işlemler sonucu elde edilen yüzey alanı ve gözenekli yapısı sayesinde su ve diğer moleküllerin adsorpsiyon yolu ile kolayca alınmasını sağlayan bir üründür. Sahip olduğu daha birçok yetenek ve çeşitli ayırt edici özellikleri sayesinde endüstriyel ve kimyasal ortamlarda kullanım için de ideal bir hale gelen aktif alümina; bir araştırma firmasının yakın zamanda sunduğu endüstri raporuna göre aktifleştirilmiş alümina pazarının, büyük ölçüde önemi artmaya devam eden su arıtma uygulamalarında ve petrol ve gaz endüstrisinde katalizör olarak kullanımının bir sonucu olarak 2025'e kadar %5,4'lük bir büyüme göstereceği öngörülmüştür.

Aktif alümina, kendini birçok endüstriyel proses ortamında ideal hale getiren bir dizi özellik sergiler. Yüksek ezilme mukavemeti, termal şoka karşı direnci, kimyasal saldıralar karşı direnci ve dahası bu bir dizi özellik arasında önde gelenlerden sadece bazılarıdır. Aktif alüminayı endüstriyel tesislerde yapılan birçok uygulamada ön plana çıkaran en önemli özelliği ise yüksek gözenekli yapısı ve yüzey alanının sağladığı güçlü bir adsorban olma özelliğidir.

Aktif karbon gibi, aktif alümina tarafından sergilenen yüksek yüzey alanı ve gözeneklilik, çeşitli malzeme türlerini yakalamasına ve tutmasına izin vererek, bir adsorban, kurutucu ve daha fazlası olarak kullanılmasını sağlar. Aktif alümina ürünlerinin endüstriyel tesislerde başlıca kullanılma amaçları ise; adsorban, kurutucu ve katalizör olarak genel olarak üç ayrı başlıkta incelenebilir.

Aktif alümina hem gaz hem de sıvı uygulamalarında oldukça etkili bir adsorbandır ve bu nedenle, bileşenlerin diğer ortamlardan hedefli olarak çıkarılması için bir dizi endüstri tarafından yaygın olarak kullanılır. Öte yandan yine bu adsorban rolüne benzer şekilde havadaki suyu adsorbe ederek kurutucu olarak da yaygın olarak kullanılan aktif alümina, silika jel gibi şeyleri kuru tutmak için suyu yakalayabilir ve tutabilir.

Endüstriyel tesislerde bir diğer yaygın kullanım olarak katalizör görevi gören aktif alümina, ayrıca diğer katalizörler için inert bir taşıyıcı veya substrat rolü de oynar. Bir katalizör olarak endüstriyel tesislerde en yaygın rolü ise; petrol ve gaz rafinelerinde kükürt geri kazanım süreçlerinde en yaygın kullanılan ve Claus katalizörü olarak adlandırılan bir katalizör görevi görmektedir.

DamlaNem ise, 1993 yılından bu yana ağırlıklı olarak nem alıcı ürünlerle depolama ve sevkiyat güvenliğinde faaliyet göstermekte olup, yıllar içerisinde artırdığı ürün grupları ile birçok ihtiyacınıza cevap vermek için çalışmaktadır. Bu ürün gruplarına dahil olan, aktif alüminanın yumuşak bir küresi olan BASF F-200 ile oldukça çeşitli sıvıları ve gazları olabilecek en mükemmel ve güvenilir şekilde kurutmanıza olanak sağlarken, oldukça geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine olabilecek en uygun ve kaliteli çözüm ortaklığını sunmaktadırlar.