Özel Kimyasal hammadde üretim proseslerinde BASF Catalys firmasının  kıymetli metal (Pd, Pt, Ru, Rd ,vs..)  katalizörleri , actimet nikel katalizörleri , Escat katalizörleri kullanılmaktadır. Kimyasal reaksiyonunuza göre katalizör tipi, metali ve uygulamalarını   “BASF Catalyst Technology Selection”   https://www.catalysts.basf.com/apps/ts/technologyselection/Default.aspx     internet sayfasından seçebilirsiniz.